Франківський район м. Львова. ДНЗ № 134
Нормативні документи

Нормативно-правова база дошкільної освіти в Україні

Нормативно-правові акти щодо організації функціонування дошкільних закладів

1. Закон України «Про дошкільну освіту»

2. Закон України «Про охорону дитинства»

3. Закон України «Про внесення змін до законодавчих актів з питань загальної се­ редньої та дошкільної освіти щодо організації навчально-виховного процесу»

4. Про додаткові заходи щодо підвищення якості освіти в Україні (Указ Президента України від 20.03.2008 № 244/2008)

5. Державна цільова соціальна програма розвитку дошкільної освіти на період до 2017 року (затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 13.04. 2011 № 629)

6. Конвенція про права дитини (з 27 вересня 1991 р.)

Загальні питання

Нормативно-правові акти Кабінету Міністрів України

1. Положення про дошкільний навчальний заклад (затверджене постановою Кабі­нету Міністрів України від 12.03.2003 №305)

2. Положення про центр розвитку дитини (затверджене постановою Кабінету Міні­ стрів України від 15.10.2009 №1124)

3. Типове положення про атестацію педагогічних працівників (затверджено наказом Міністерства освіти України від 06.10.2010 №930, зареєстровано в Міністерстві юс­тиції України 14 грудня 2010 року за №1255/18550)

4. Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності (затвердже­не наказом Міністерства освіти України від 07.11.2000 №522)

5. Примірне положення про батьківські комітети (раду) дошкільних навчальних за­кладів (затверджене наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 26.04.2011 №398)

6. Типові правила внутрішнього розпорядку для працівників державних навчально- виховних закладів України (затверджені наказом Міністерства освіти і науки України від 20.12.1993 №455; зміни - наказ Міністерства освіти і науки України від 10.04.2000 №73)

7. Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до дер­жавної і комунальної форми власності (постанова Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 року №796)

8. Перелік посад педагогічних та науково-педагогічних працівників (затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 14.06.2000 №963; зміни внесено згідно з постановами Кабінету Міністрів України від 06.05.2001 №432 (432-2001-п), від 12.01.2004 №40 (40-2004-п), від 17.11.2004 №1567 (1567-2004-п), від 30.11.2005 №1148 (1148-2005-п), від 22.02.2006 №203 (203-2006-п), від 31.01.2007 №94 (94-2007-п), від 26.06.2007 №872 (872-2007-п)

Нормативно-правові акти Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України

1. Примірний статут дошкільного навчального закладу (затверджений наказом Міністерства освіти і науки України від 24.04.2003 №257)